Felhasználási feltételek

Köszönjük, hogy ellátogatott webhelyünkre! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumban foglalt Felhasználási feltételeket, mivel a jelen webhely bármiféle használata az itt ismertetett Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.
A jelen webhelyen a „mi” névmás és ragozott alakjai, valamint a „Nestlé” és a „Nestlé Csoport” a Nestlé S. A.-ra, a CPW S. A.-ra, a General Mills Inc.-re, a Cereal Partners Hungária Kft-re, a Nestlé Hungária Kft-re vagy ezeknek a szövegösszefüggésből következő bármely társvállalatára utal.
Az „Ön” névmás és ragozott alakjai a webhelyet megnyitó és/vagy használó bármely személyre utal.

Webhely adatvédelmi irányelve

A jelen webhelyre küldött személyes adatokra vagy anyagokra a webhelyen található Adatvédelmi irányelvekben foglalt feltételek vonatkoznak.

Információk pontossága, teljessége és időszerűsége

Jóllehet minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a jelen webhelyen szereplő információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget arra az esetre, ha a jelen webhelyen általunk megosztott információk nem pontosak vagy teljesek. A jelen webhelyen található anyagok felhasználásával kapcsolatos kockázatok Önt terhelik. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége a jelen webhelyen szereplő anyagok és információk változásainak figyelemmel kísérése.

 

A Felhasználási feltételek teljes szövegéért kérjük, látogasson el ide: http://www.nestle.hu/info/felhasznalasi